Location: Ty Pawb, Wrecsam

Ty Pawb welcomes Alan Whitfield and friends for a weekend filled with Bingo and poetry.

Mae Ty Pawb yn croesawu Alan Whitfield a’i gyfeillion am benwythnos yn llawn Bingo a barddoniaeth.